Vasaros stovykla „Kietas riešutėlis“

Birželio 18–25 dienomis mokykloje vyko vaikų ir jaunimo socializacijos vasaros stovykla „Kietas riešutėlis“. Kadangi stovyklos dalyvių amžius buvo nuo 6 iki 15 metų, veiklos buvo suplanuotos dviems grupėms.

Per įtraukiančias, kūrybiškas neformalaus ugdymo veiklas jaunesniųjų vaikų grupei buvo siekiama ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, išbandyti įvairias veiklas, turiningai praleisti laiką. Pirmąją dieną mokykliniu autobusu, lydimi istorijos mokytojos Loretos Martianitienės, keliavome po Salamiesčio apylinkes. Aplankėme Bakšėnų ir Likalaukių piliakalnius, Gyvakarų kaime esantį akmenį „Velnio pėda“, senąją mokyklą, Stuburų kaime pastatytus paminklus žuvusiems partizanams. Antroji diena buvo skirta kūrybai gamtoje. Su biologijos mokytoja Vilma Žvybiene mokiniai vaikščiojo po mokyklos teritoriją, Salamiesčio mietelį, rinko įvairius augalus, akmenėlius, kankorėžius ir Salamiesčio pušynėlyje kūrė įvairius paveikslus iš gamtinės medžiagos. Trečioji diena prabėgo Uoginių amatų centre. Kartu su mokytojomis Ramune Jarmalavičiūte ir Danute Zoviene visi dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Iš žaislų istorijos“. Dalyviai buvo supažindinti su įvairiais senoviniais žaislais, turėjo galimybę su jais pažaisti. Po to vaikai iš siūlų ir sagos pasigamino suktuką Ūžę ir paukštelį iš šiaudų. Taip pat stovyklautojai apžiūrėjo A. Petrausko muziejų ir susipažino su eksponatais. Per kitas dienas vaikai kartu su mokytojomis R. Jarmalavičiūte, D. Zoviene ir Laima Žadeikiene žaidė įvairius žaidimus, dalyvavo protų mūšyje, Šauniausio mokinio konkurse, varžėsi estafetėse ir įvairiuose sportiniuose žaidimuose.

5–8 klasių mokiniams penkias dienas mokykloje vyko socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai ir programa „Tiltai“. Užsiėmimus vedė Všį Šeimos centro „Kartu saldu“ jaunimo darbuotoja, geštalto psichologijos konsultantė Kristina Pikūnė. K. Pikūnė stengėsi mokiniams parinkti  smagias, aktyvias veiklas, kurios moko būti kartu, bendradarbiauti, parodo komandos sutelktumo svarbą. Kiekvienas žmogus kolektyve yra kažkuo panašus į visus, bet taip pat mes esame labai skirtingi. Tad stovyklos pradžia buvo skirta atrasti kuo daugiau tarpusavio skirtumų ir panašumų. Ir vaikams tai puikiai pavyko! Daug laiko buvo skirta jausmams, gebėjimui juos atpažinti kituose, savyje ir kalbėjimuisi apie juos stiprinti. Vaikai žaidė įvairius emocijas savyje atpažinti skatinančius žaidimus, kūrė pykčio koliažą, ieškojo būdų, kurie padeda susitvardyti supykus, kūrė smagius jausmų palinkėjimus vieni kitiems. Stovyklos dalyviai mokėsi įžvelgti savo ir kitų privalumus, padrąsinti vieni kitus, atpažinti padrąsinančius žodžius ir juos sakyti savo draugams. Mokiniai žaisdami neišvengė ir bendravimo trukdžių – kaltinimų, pykčio, tad vietoje juos aptardami mokėmės ištaisyti bendravime patirtus nesklandumus atsiprašant ir atleidžiant. 

Sustiprinti socialinius įgūdžius ir psichologinį atsparumą mokiniai vyko į priklausomybės ligų ir reabilitacijos bendruomenę „Vilties švyturys“, įsikūrusią Kėdainių rajone Kalnaberžės kaime. „Vilties Švyturys“ – bendruomenė, kurioje sveiko gyvenimo viltį atranda nuo alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų priklausomi asmenys. Bendruomenę įkūrė sutuoktiniai Albertas ir Inga Lučunai, nusprendę savo gyvenimą paskirti teikiant pagalbą priklausomybių prislėgtiesiems. Priklausomybės ligų reabilitacinėje bendruomenėje „Vilties švyturys“ rengiami profesiniai ir bendrųjų įgūdžių ugdymo mokymai, kuriuos pabaigus išduodami valstybės pripažinti baigimo pažymėjimai. Sveikstantieji mokosi kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos pagrindų, verslumo pradmenų, ateities karjeros planavimo, taip pat dirba kasdienius darbus, mokosi amato, lanko paskaitas ir konsultacijas, dalyvauja psichoterapinėse grupėse, skaito knygas, muzikuoja, kuria spektaklius. Reabilitacijos bendruomenėje mus pasitiko du malonūs jaunuoliai. Pakvietę mus į jaukią salę, jie pasakojo apie skaudžius savo gyvenimo klystkelius, patirtus išgyvenimas, artimiesiems sukeltą skausmą, džiaugėsi, kad jie vėl gali džiaugtis gyvenimo malonumais ir tapo normaliais žmonėmis. Po to apžiūrėjome bendruomenės patalpas, klausėme įvairių klausimų iš asmeninio gyvenimo ir apie įsikūrusią bendruomenę. Žavėjomės jaunų vyrų meile ir aistra gyvenimui, linkėjome jiems stiprybės ir naujų jų svajonių ir siekių išsipildymo.

Išvyką mokiniai tęsė pramogų ir nuotykių parke „Lokės pėda“.

Šešios stovyklos dienos prabėgo lyg viena diena. Atsisveikindami jau kūrėme planus kitos vasaros stovyklai.

     

Turizmo diena

Paskutinę mokslų savaitę pradėjome sportiškai. Birželio 11 dieną Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenė vyko prie Kupiškio marių, kur dalyvavo turizmo dienos veiklose. Mokiniai pasiskirstę komandomis žaidė futbolą ant smėlio, išbandė jėgas tinklinio aikštelėje, naudojosi įrengtais treniruokliais, sūpynėmis ir kt. Poilsio pertraukėlių metu užkandžiavome, gaivinomės šaltaisiais gėrimais, bendravome. Pati smagiausia dienos veikla buvo maudynės, aidėjo džiugus krykštavimas visa pakrante. Dėkojame visiems buvusiems kartu už turiningai praleistą laiką. Linkime saugių ir smagių vasaros atostogų, sakome iki greito susitikimo.

(Kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė)

Ekskursija į Palėvenę

Birželio 7 d. 5–8 klasių mokiniai vyko į pažintinę ekskursiją. Aplankėme Palėvenės Šv. Domininko bažnyčią, dominikonų vienuolyną, Komarų ir Noriūnų dvarus.

Apie Palėvenės bažnyčios ir vienuolyno praeitį ir dabartį mokiniams įdomiai pasakojo Laima Juknevičienė, „Palėvenio“ bendruomenės pirmininkė. Buvo įdomu išgirsti, kad vienuoliai laikė daugybę gyvulių, turėjo žemės. Jiems dirbo apie 200 samdinių. Vienuoliai rinkdavo vaistažoles, iš kurių gamindavo vaistinius antpilus. Dominikonai ėmėsi ir tokių pasaulietinių verslų, kaip alaus gamyba, įkūrė daryklą, atidarė aludę. Pasinėrę į alkoholio gamybos ir prekybos verslą vienuoliai buvo užsitraukę Lietuvos blaivybės sąjūdžio įkūrėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus rūstybę. Vyskupas, XIX amžiuje Palėvenėje pradėjęs blaivybės ir lietuvybės išsaugojimo judėjimą, vienuolius ragino liautis gaminti alų ir įkurti mokyklą. Šie kurį laiką atsikalbinėjo, kad vienuolyne tam nėra sąlygų, bet paskui pakluso. XVIII a. – XIX a. pirmoje pusėje vienuolyno patalpose veikė mokykla, kurioje kartu mokėsi vienuoliai novicijai ir civiliai jaunuoliai. Jie galėjo naudotis gana didele 970 knygų biblioteka, kurios seniausias leidinys atspausdintas 1552 metais. Vienuolyno mokykloje dvejus metus mokėsi garsus architektas Laurynas Gucevičius. Palėvenės vienuolyne nuolatos gyvendavo nuo 15 iki 20 dominikonų, kurie rūpindavosi savo ir aplinkinių gyventojų švietimu.

Pasigrožėję vienuolyno ir bažnyčios ansambliu, atsisveikinę su gide Laima, keliavome į Palėvenės (Pauliankos, Stirniškių, Komarų) dvarą. Dvaro pradžia – nedidelis palivarkas, žinomas nuo XV a. pabaigos. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomi dokumentai, susiję su pirmaisiais dvaro savininkais – Pelyšiais, Gradauskais, Pamarnackiais, Kontrimavičiais – ir datuojami 1592–1694 m. Atkūrus nepriklausomybę dvaro nuosavybės teisės atkurtos Bogdano Komaro anūkei Nijolei Marijai Milaknienei, kuri dabar gyvena dvare.

Apžiūrėjome ir Noriūnų dvarą, menantį XVI a. Pasivaikščiojome po ūksmingą parką, perėjome kabančiu ant lynų tilteliu  per Krioklio upelį. Mokiniai sužinojo, kad Noriūnų dvare vyko rašytojo Kazio Binkio ir šio dvaro paskutinio savininko Jono Adomonio sesers Pranciškos Ievos vestuvės, kad dvare lankėsi prezidentas Antanas Smetona, kunigas, lietuvių literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas.

Pažintinę ekskursiją baigėme prie Kupiškio marių. Čia mokiniai mėgavosi maudynėmis, išbandė įvairius treniruoklius, grožėjosi gamta ir dalinosi įspūdžiais.

(Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė)


Mokslo metų baigimo šventė

Nenumaldomai bėga laikas, užtušuodamas gražiausias mokyklines akimirkas. Net nepastebėjome, kaip prabėgo dar vieneri mokslo metai. Gegužės 31 d. 1–4 kl. mokiniai į mokyklą skubėjo jau be kuprinių ir vadovėlių. Paskutinė mokslo  metų diena. Klasėse vyko netradicinė pamoka – gėlių gaminimas ir linkėjimų bei svajonių rašymas. Spalvingais žiedais nešini pradinukai skubėjo į aktų salę. Mokyklos direktorius Dalius Žvybas linkėjo gražios, šiltos vasaros, gerai pailsėti nuo mokslo. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skeberdienė džiaugėsi mokinių pasiektais laimėjimais įvairiuose konkursuose, olimpiadose. Mokiniams įteikė padėkas už puikų mokymąsi, aktyvią nepamokinę veiklą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

Mokslo metų pabaigos kulminacija – mokyklos kiemelis nušvito spalvingiausiais gėlių žiedais. Skubame pasitikti vasaros!

(Pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)


Ekskursija į Kupiškį

Gegužės 30 d. 1–4 kl. mokiniai vyko į pažintinę ekskursiją į Kupiškį. Aplankėme Kupiškio priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Ekskursijos metu mokiniai sužinojo apie ugniagesių gelbėtojų darbą, susipažino su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis bei specialia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų technika. Sužinojo, kaip reikia elgtis kilus gaisrui, apsaugoti save ir kitus. Ekskursijos metu mokiniai buvo supažindinti su fiziškai, psichologiškai sunkiu ugniagesio gelbėtojo darbu. Mokiniai apžiūrėjo darbo techniką, matavosi ugniagesių gelbėtojų šalmus, apžiūrėjo automobilius, kuriais ugniagesiai gelbėtojai vyksta į iškvietimą, turėjo galimybę sužinoti, ką daryti ir kokiu numeriu skambinti kilus gaisrui. Ekskursijos pabaigoje mokiniams buvo padovanoti informaciniai lankstinukai. Padėkoję priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, toliau vykome į Kupiškio etnografijos muziejų. Muziejaus darbuotojos leido apžiūrėti čia sukauptus eksponatus, atspindinčius Kupiškio krašto bendruomenės veiklą. Taip pat mokiniai apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas, susipažino su Nacionalinės premijos laureatės, dailininkės Linos Jonikės paroda. Mokiniams labai patiko vaikščioti basomis gilzių taku.

Ekskursiją tęsėme prie Kupiškio marių. Smagiai laiką praleidome Uošvės liežuvyje.

Gera pabūti draugų būryje. Išvyka visiems patiko. Grįžome gerai nusiteikę, pilni neblėstančių įspūdžių.

(Pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)

      

Ketvirtokų šventė „Mūsų metai“

Gyventi – tai tarsi skaityti. Praeina diena, užverti puslapį, prabėgo metai – perskaitai skyrių.

Sakoma, knygose slypi magija. Jose apsigyvena gražiausi gyvenimo prisiminimai.

Ketvirtokų Gyvenimo knyga dar net neįpusėjusi. Prieš akis daugybė tuščių puslapių.

Šventę pradėjome klasėje – vyko paskutinė pamoka. Jos metu prisiminėme, ko išmokome per ketverius metus. Buvo linksma iš raidelių dėlioti žodį, užrašyti sakinį iš pabirusių žodžių, sukurti tekstą iš pateiktų sakinių. Mokiniams buvo smagu keliauti per matematikos labirintus, o po linksmos pedagoginės pertraukėlės ieškoti pasaulio pažinimo paslapčių.

Po paskutinės pamokos keliavome į aktų salę, kur laukė tėveliai, mokytojai ir mažieji mūsų draugai. Pristatėme savo Gyvenimo knygą: nuo žmogaus gimimo keliavome per nerūpestingą vaikystę, prisiminimuose ataidėjo pirmoko žingsneliai, atbėgome prie ketverių metų įvertinimo – Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo.

Mūsų vaikystės draugai antrokai pasveikino ir palinkėjo:

                      Jūsų gyvenimo knygoj

                      Dar puslapių daugel tuščių.

                      Reikės juos visus prirašyti

                      Darbais, širdimi ir žodžiu...

Ketvirtokai net nepastebėjo kaip išaugo ir išdykusiai vaikystei ištarė žodį „Sudie“...

(Pradinių klasių mokytoja Ramunė Jarmalavičiūtė)


Integruota pamoka

Gegužės 25 d. 5– klasių mokiniams vyko integruota tikybos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamoka netradicinėje aplinkoje – Salamiesčio evangelikų reformatų ir katalikų bažnyčiose. Pamoka prasidėjo mokyklos prieigose, prie paminklinio akmens, kuris atidengtas 2017-09-29 Reformacijos 500 metų proga Lietuvoje, pirmajai mokyklai Salamiestyje paminėti. Po to aplankytos Salamiesčio evangelikų reformatų ir Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčios. Mokiniai pagilino žinias apie reformaciją, jos įtaką istorijai, švietimui, kalbai, palygino dviejų konfesijų – evangelikų reformatų ir katalikų – maldos namus, aptarė tikėjimo skirtumus ir panašumus.

(Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė)


Pamoka gamtoje. Ornamento kūrimas

Kaip gražu, kai už lango šypsosi saulė, o pievoje geltonuoja pienių jūra. Puikus laikas organizuoti pamokas gamtoje. Gegužės 14 d. dailės ir technologijų pamokos metu nutarėme kurti ornamentą gamtoje.

Mokiniai rinko pienių žiedus, tiesė kilimą, kūrė ornamentą. Vėliau kūrė mandalas iš rastų pievoje žiedų. Pamoka pavyko. Mokiniai grožėjosi, džiaugėsi savo bei draugų kūriniais.

(Pradinių klasių mokytoja Ramunė Jarmalavičiūtė)

 

Naujas vaikų maitinimo aprašas, kuris taps privalomu nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Sveikatos diena

Saulėtą gegužės 24 dieną visi mokyklos mokiniai dalyvavo „Sveikatos dienos“ užsiėmimuose. Ryte mokiniai bendravo su Rokiškio visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialiste Ugne Kirdaite. Ji pasakojo, kas yra naudinga žmogaus organizmui, aptarė tinkamą mitybą, higienos įpročius, miego režimą ir kitus žmogaus sveikatą įtakojančius veiksnius. Po to, pasiskirstę komandomis, žinias pasitikrinome viktorinoje, kurią paruošė mokytoja Vilma Žvybienė. Šiek tiek pasistiprinę ir pailsėję išbandėme šiaurietišką ėjimą. Kaip elgtis su lazdomis, kaip suderinti rankų ir kojų darbą, praktiškai demonstravo specialistė Ugnė. Po pasivaikščiojimo bėgome į mokyklos stadioną išbandyti linksmųjų estafečių, kurias pravedė kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė, o dieną pabaigėme tradiciniu bėgimu aplink Salamiestį. Vaikai užsiėmimuose smagiai leido laiką, išgirdo naudingos informacijos, pritaikė savo žinias ir buvo fiziškai aktyvūs. Dalyviai gausiai apdovanoti svečių dovanomis (dantų šepetukai, dantų pasta, tušinukai, saldumynai, dovanėlės ir kt.). Už dovanas ir bendradarbiavimą dėkojame Kupiškio rajono policijos komisariatui ir Rokiškio visuomenės sveikatos biurui. Ačiū mokyklos bendruomenei už dalyvavimą „Sveikatos dienoje“! Smagu matyti šypsenas Jūsų veiduose.

(Mokytojos: Jūratė Ažubalytė, Vilma Žvybienė)

           

Bendruomenės diena

Gegužės 18 d. mokykloje šventėme bendruomenės dieną, vienijančią mokinius, tėvus, mokytojus. Ši diena – galimybė parodyti visa tai, ką gražiausio, geriausio mokame, pasidalinti gerumu, nuoširdumu.

Renginį vedė šeštos klasės mokinys Osvaldas Laucius ir septintos klasės mokinys Eimantas Baniulis.  Savo dainas ir šokius šventės svečiams dovanojo etnografinio ansamblio „Vijūnytė“ dalyviai, vadovaujami mokytojos Almos Pustovaitienės. Pradinių klasių mokiniai džiugino susirinkusius skambiomis dainomis, eilėraščių posmais ir šokiais.

Susirinkusieji audringais aplodismentais palydėjo vyresnių klasių merginų atliekamas dainas.

Kasmet augančia švente džiaugėsi ir susirinkusiems dėkojo Kupiškio kultūros centro Salamiesčio padalinio vadovas Almantas Totoris, Salamiesčio bendruomenės pirmininkas Virgilijus Bernotas ir tėvų klasės atstovė Vilma Indrikonienė. Sveikinimo žodį mokyklos bendruomenei tarė mokyklos direktorius Dalius Žvybas. Direktorius dėkojo mokytojams už įvairias iniciatyvas, veiklas, iškovotas prizines vietas olimpiadose, dalyvavimą konkursuose, įteikė padėkos raštus.

Šventės pabaigą skelbė dalyvių atliekamas mokyklos himnas.

Dėkojame muzikos mokytojai Ingai Baniulienei už šventės režisavimą ir skambias mokinių dainas.

(Pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)

 

Ačiū tau, brangi mamyte!

Jei tu galėtum –

Tu visus akmenukus nurinktumei nuo kelio,

Ir būtų jis toks paprastas, tiesus.

 (V. Palčinskaitė)

Šiais žodžiais gegužės 11-osios popietę, skirtą Motinos dienai, pradėjo 1, 3 kl. mokiniai, kurie savo gražiausius, švelniausius jausmus motinai išsakė eilėmis, dainomis ir šiltu, paprastu apkabinimu. Nors vaikai jaudinosi, bet iš visos širdies deklamavo eiles, o koncerto pabaigoje dovanojo meilės kupinus laiškus apie artimiausią ir brangiausią žmogų – mamą.

Mamos braukė džiaugsmo ašaras, didžiavosi vaikais, o po koncerto išėjo su pakilia nuotaika. Šventė tęsėsi klasėje prie arbatos puodelio ir mokinių paruošto siurprizo mamoms.

Mielos mamos, būkite pasveikintos su gražiausia pavasario švente. Didelė laimė susideda iš mažų džiaugsmo akimirkų!

(Pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)


Išvyka į Valdovų rūmus

Gegužės 11 d. 25 Salamiesčio pagrindinės mokyklos ir Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai svečiavosi Lietuvos sostinėje Vilniuje. Ten aplankė Valdovų rūmus, prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“, pietavo restorane „Grey“. Valdovų rūmuose dalyvavome edukaciniuose žaidimuose „Vieninga Lietuva“, kurių nugalėtojai 5 mokykloms laimės susitikimą su žymiais visuomenės veikėjais. Nemokamą kelionę į Valdovų rūmus ir pietus restorane mokyklai laimėjo 7 klasės mokinys Eiminas Poznanskis. Jis dalyvavo respublikiniame projekte „Jungiam Lietuvą“ ir jo sukurtas video filmukas apie Salamiestį pateko tarp laimėtojų. Dėkojame Eiminui, visiems balsavusiems už filmuką, projekto „Jungiam Lietuvą“ organizatoriams už komfortišką ir saugią kelionę į Vilnių, ekskursiją į Valdovų rūmus ir pietus.

   

Kroso estafečių varžybos

Gegužės trečiąją vyko Kupiškio rajono mokyklų žaidynių kroso estafečių varžybos. Jose dalyvavo šešios komandos, tarp jų ir Salamiesčio pagrindinė mokykla. Kroso varžyboms sudarėme šešių mokinių (3 mergaitės, 3 berniukai) jungtinę komandą. Merginoms teko įveikti po 500 metrų, o vaikinams po 1000 metrų. Varžybų startas buvo geras, tačiau atsilikome distancijos viduryje. Paskutinę atkarpą gerai nubėgusiam Tomui Palaimai pavyko sumažinti atotrūkį, bet prizinės vietos šį kartą nelaimėjome. Ačiū mokiniams už pastangas.

(Kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė)

Žaidimų naktis

Iš balandžio 27 d. į balandžio 28 d. mokykloje vyko visų labai laukiamas projektas „Žaidimų naktis“. Projekte dalyvavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6 klasės mokiniai. Projekto dalyviai kartu su mokytojomis visą naktį žaidė įvairius žaidimus, šoko, žiūrėjo filmus. Išvykdami svečiai pakvietė mūsų mokyklos mokinius rudenį atvykti į jų klasės „Žaidimų naktį“.

   

Salamiestyje paminėta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

Ant lygaus baltučio sniego

Daug juodų raidelių miega.

Kas išrašė sniegelį,

Kas išmynė takelį?

Kur takelis mus veda?

Ką pėdelės mums žada?

Oi, prikelkit raideles,

Ant sniegelio – pėdeles!

Jas pabudinę, prikėlę,

Rasit gražią pasakėlę!

                      R. Skučaitė

Balandžio 24–29 d. minime Nacionalinę bibliotekų savaitę. Salamiesčio biblioteka sukvietė 1–4 klasių mokinukus į edukacinį užsiėmimą „Abėcėle, ačiū tau, kad aš pats jau paskaitau...“. Papuoštoje bibliotekoje jautėsi šventinė nuotaika. Tai bibliotekininkės Reginos Vilčinskienės kūrybos darbas. Pačioje pradžioje buvo garsinis skaitymas, vaikai raiškiai skaitė įvairius eilėraštukus, pasakėles. O paskui vyko edukacinis užsiėmimas „Abėcėlės darymas“. Vieni vaikai ant spalvoto storo popieriaus piešė apvalius rutuliukus, kiti juos iškarpė, o paskui ant iškirpto rutuliuko formos susikaupę kiekvienas turėjo įrašyti raideles... O kokie vykstantys darbai be vadovų? Vaikams patarinėjo mokytojos Danutė Zovienė, Ramunė Jarmalavičiūtė. Po tokio svarbaus abėcėlės darymo darbo, žaidėme intelektualų stalo žaidimą „Sudėliok žodį“. Buvo sudarytos dvi komandos „Protinguoliai“ ir „Smegenys“. Abi komandos turėjo sudėlioti žodžius. Smagu buvo matyti, kaip mikliai dirbo rankytės, greit buvo dėliojamos raidelės, tiesiog akimirksniu surenkami žodžiai. Sparčiau surinkti žodžius sekėsi komandai „Protinguoliai“. Abi komandos dirbo atidžiai, sparčiai. Bibliotekininkė visiems padėkojo ir palinkėjo dažniau užsukti į biblioteką, mylėti, augti su knyga ir visiems įteikė prizus.

Nacionalinę bibliotekų savaitę Salamiesčio bibliotekoje užbaigėme balandžio 26 d. Vyko garsinis, raiškusis skaitymas „O, spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį...“. Vaikučiai skaitė pasirinktas pasakėles, eilėraštukus. Bibliotekininkė visiems palinkėjo daug skaityti, augti su knyga.

(Vyr. bibliotekininkė Laima  Dešrienė)

  

 Skaitome Salamiesčio istoriją

Pasaulinę knygos dieną vyresniųjų klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikiene paminėjo skaitydami ištraukas iš Aldonos Janilionienės knygos ,,Salamiestėnai ir jų kraštas“. Knygos autorė – Salamiesčio gyventoja, mokytoja, buvusi Salamiesčio mokyklos direktorė. Skaitėme apie Salamiesčio miestelio atsiradimą, dvarą, grafo Tiškevičiaus apie 1860 m. pastatytą akmeninį magaziną (grūdų sandėlį), kurio griuvėsių liekanos išliko iki šių dienų, vėjinius malūnus, žymius šio krašto žmones ir kt. Skaitymas vyko per lietuvių kalbos ir literatūros pamoką prie magazino griuvėsių ir Salamiesčio dvaro.

(Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė)


 Konkurso „Šviesoforas“ II etapas

Balandžio 19 d. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko rajono pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ II etapas. Konkurse dalyvavo 8 komandos. Konkurso dalyviai savo žinias demonstravo teorinėse ir praktinėse rungtyse. Mokiniai praktiškai rodė, kaip reikia pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje ir sankryžoje, kaip taisyklingai nešioti šviesą atspindintį atšvaitą, pabrėžė jų reikalingumą. Mokiniai sprendė užduotis, atsakinėjo į proto mūšio klausimus, atliko vaizdo siužeto užduotis.

Džiaugiamės iškovoję trečiąją vietą. Dėkoju Adrijai Indrikonytei 1 kl., Urtei Paslauskaitei 2 kl., Kamilei Šnyraitei 3 kl.,  Matui Rasimavičiui 4 kl.

Visi konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

(Pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)

Krepšinis 3x3

Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo krepšinio 3x3 turnyre, kurį organizavo Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Jame dalyvavo trylika Kupiškio miesto ir rajono vaikinų komandų. Mokyklai atstovavo aštuntokai. Mokiniai patyrė džiaugsmą užsiimdami mėgstama veikla, įgijo patirties. Baudų metimo konkurse Tomas Palaima užėmė antrąją vietą ir buvo apdovanotas prisiminimo medaliu, o mokyklai skirta padėka už dalyvavimą turnyre.

(Kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė)


Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kovo 19–23 d. „Vaikų linija“ jau devintą kartą pakvietė visas Lietuvos mokyklas dalyvauti „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2018“. Mūsų mokyklos bendruomenė noriai prisidėjo prie šių metų „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“. Kovo 19–23 d. mokinių taryba ir direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skeberdienė mokykloje organizavo pokalbius šiomis temomis: „Draugai“, „Kaip padėti draugui“, „Ką daryti, kai man... liūdna, pikta, baisu“, „Kaip atpažinti patyčias“. Mokiniai žiūrėjo ir aptarė socialines reklamas „Raudonplaukis“ ir „Kartu“, filmą „Gerumo stebuklas“. Visą savaitę klasių valandėlių metu vyko pokalbiai, kaip skatinti draugiškumą, pagarbų elgesį, kaip stabdyti patyčias.

Kartais reikia tiek nedaug, kad patyčios liautųsi. Reikia tik parodyti savo nepritarimą patyčioms. Tai galima padaryti žodžiu, žvilgsniu, elgesiu.  Kartu mes galime sustabdyti patyčias.

Varžybos „Šviesoforas“

Kovo 27 d. mokykloje vyko 1–4 klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“. Kelių eismo taisyklių išmanymą ir praktinius saugaus elgesio kelyje įgūdžius mokiniai galėjo pademonstruoti atlikdami teorines ir praktines rungtis: „Kelių eismo užduotys“, „Protų mūšis“, „Atšvaitų praktinis naudojimas“, „Perėjimas per kelią pėsčiųjų perėjoje“, „Perėjimas per kelią sankryžoje“. Varžybų nugalėtojais tapo 1 klasės mokinė Adrija Indrikonytė, 2 klasės mokinė Eiva Balčiūnaitė, 3 klasės mokinė Kamilė Šnyraitė, 4 klasės mokinys Matas Rasimavičius. Linkime sėkmės mokyklos komandai II varžybų etape Kupiškyje.

Susitikimas su psichologu

Kovo 23 d. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kvietimu mokykloje lankėsi psichologas Vaidas Arvasevičius. Jis susitiko su 5–8 klasių mokiniais, kalbėjosi lytiškumo tema. Susitikimas su psichologu mokiniams labai patiko. Tokių susitikimų jie norėtų ir daugiau.

Tarptautinė tuberkuliozės diena

Kovo 22 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo 3,6 km bėgime Kupiškyje, kuriuo buvo minima Tarptautinė tuberkuliozės diena. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, tuberkuliozė plačiai paplitusi Europoje, o Lietuva patenka į rizikingiausių valstybių sąrašą. Minėdami šią dieną salamiestėnai Eiminas Poznanskis, Eimantas Baniulis ir Tomas Palaima sėkmingai įveikė trasą ir buvo apdovanoti prisiminimo medaliais.

(Kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė)

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

Kovo 15 d. 1, 3 klasių mokiniai dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“. 75 minutės dalyviams prabėgo nepastebimai. Džiaugiamės šauniais dalyviais ir su nekantrumu laukiame rezultatų, kurie bus paskelbti balandžio mėnesio pabaigoje.

Kaziuko mugė

Nors už lango vis dar balta, tačiau mokyklos mokiniai pavasarį pasitinka džiugiu ir jaukiu Kaziuko mugės šurmuliu. Kiekvienais metais mokiniai laukia šios šventės, kurios metu turi galimybę išsidėlioti savo kruopščiai padarytus gaminius ir bent akimirkai tapti tikrais prekybininkais.

Kovo 9-osios rytmetį mokykloje skambėjo liaudiškos muzikos garsai. Mugėje galėjai įsigyti rankų darbo suvenyrų, popieriaus gaminių, išskirtinio ir modernaus dizaino mentelių. Smaližiai galėjo įsigyti įvairiausių skanėstų: vaflių, pyragų, sausainių, keksiukų. Azarto ištroškę pirkėjai galėjo dalyvauti loterijoje. Mugėje veikė net „Blynų užeiga“, kurioje lankytojai galėjo ragauti skanių blynų su įvairių skonių uogiene. Mokinių darbeliai džiugino mugės lankytojų širdis. Vos vienos valandos trukęs kermošius daugiausiai džiaugsmo suteikė pradinių klasių mokiniams.

Kaziuko mugės lankytojai išsinešė ne tik gausių lauktuvių, bet ir pavasarinę nuotaiką bei daug malonių įspūdžių.

(Pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)


Meninio skaitymo konkursas

Kovo 8 d. mokykloje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Konkurse dalyvavo 9 geriausi jaunieji skaitovai.

Sceninė laikysena, garsus, raiškus kalbėjimas, gebėjimas įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytoją – šitiek reikėjo skaitovams demonstruoti norint laimėti konkursą. Iš gausaus būrio mokinių išrinkti trys. Pirmoji vieta  atiteko 1 klasės mokinei Akvilei Šnyraitei, antroji vieta – 3 klasės mokinei Kamilei Šnyraitei ir trečioji vieta – 2 klasės mokinei Eivai Balčiūnaitei. Džiugu, kad žodis pradinuko lūpose skamba taisyklingai, skambiai, nuoširdžiai.

(Pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)


Pažintinė pamoka bibliotekoje „Pravėrus bibliotekos duris“

Kovo 8 d. į Salamiesčio biblioteką sugužėjo 1–4 klasių mokiniai, lydimi mokytojų Danutės Zovienės ir Ramunės Jarmalavičiūtės. Vyko pažintinė pamoka „Pravėrus bibliotekos duris...“. Kaip rasti patinkančią knygelę knygų jūroje? Bibliotekininkė Laima Dešrienė mokinius ne tik supažindino su jų amžiaus grupei skirtomis knygutėmis, bet ir pamokė, patarė, kaip su jomis reikia elgtis, jas mylėti, saugoti, puoselėti, neplėšyti... Labiausiai visus domino garsinės, pažintinės, žaislinės, gausiai iliustruotos jų amžiaus grupei skirtos knygelės. Taip pat pamokos metu visi garsiai skaitėme gausiai iliustruotą pasaką „Gandras karalius“. Tikimės, kad ši pažintinė pamoka paskatins mokinukus dar labiau mylėti knygutes, jas skaityti ir dažniau ateiti į biblioteką pažaisti ne tik kompiuterinius žaidimus, pabendrauti, bet tuo pačiu išsirinkti ir paimti knygelę. Bibliotekininkė visiems palinkėjo augti su knyga, nes knyga yra pats geriausias draugas. Nuoširdus ačiū mokytojoms Danutei Zovienei, Ramunei Jarmalavičiūtei už bendradarbiavimą.

(Vyr. bibliotekininkė Laima Dešrienė)


Protų mūšis „Ką žinai apie Lietuvos istoriją?“

Kovo 7 d. mokykloje vyko protų mūšis „Ką žinai apie Lietuvos istoriją?“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Protų mūšyje dalyvavo penkios mokinių komandos: „Tūkstantmečio vaikai“, „Karaliai“, „Lietuvos protai“, „Ieškotojai“, „Nuostabusis 6“. Taip pat dalyvavo ir viena mokytojų bei tėvelių komanda „Svečiai“. Mokytojų ir tėvelių komanda nesivaržė dėl nugalėtojų titulo, bet galėjo pasitikrinti savo žinias iš Lietuvos istorijos. Renginio organizatorė istorijos ir geografijos mokytoja Loreta Martinaitienė susirinkusiems priminė, kodėl kovo 11-ąją yra švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, kodėl ši šventė svarbi Lietuvos žmonėms, kuo ji skiriasi nuo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos. Protų mūšį sudarė trys turai. Pirmame ture reikėjo atsakyti į dešimt klausimų iš Lietuvos geografijos, antrame – į dešimt klausimų iš Lietuvos istorijos, o trečiame – į dešimt klausimų iš Salamiesčio istorijos. Visos komandos labai stengėsi ir aktyviai dalyvavo. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, jog nugalėjo komanda „Nuostabusis 6“ (Miglė, Eiminas, Urtė, Evelina M., Akvilė, Sandra). Nugalėtojams buvo įteiktos Lietuvos vėliavėlės ir saldus prizas.

    

 Apžiūra dėl Lietuvos šimtmečio dainų šventės

Vasario 18 d. mokyklos mokinių folklorinis ansamblis „Vijūnytė“ (vadovė Alma Pustovaitienė) dalyvavo Kupiškio kultūros centre vykusioje liaudies muzikos kolektyvų apžiūroje dėl Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“. Apžiūroje ansamblis pristatė programą „Pyvasos milžinų takais“.

Spalvoti linkėjimai Lietuvai

Mano Lietuva, Tu šviesiausia šalis,

Nuostabi ir graži esi Tu!

Aš gimiau ir užaugsiu čia,

Džiaugsiuosi laisve amžina.

 

Gimtine žalioji, kaip saulė esi,

Šalele amžinoji, Tau širdelė manoji,

Gerais darbeliais apglėbsiu Tave,

Mano mieloji, gražioji Lietuva!

(Kamilė Šnyraitė, 3 klasės mokinė)

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį mūsų mokyklos bendruomenė paminėjo vasario 15 d. Šventė prasidėjo aktų salėje. Sugiedojome himną, išklausėme direktoriaus sveikinimą, pradinių klasių mokiniai – Vakaris Žegunis ir Kamilė Šnyraitė – perskaitė savo kūrybos eiles Lietuvai. Po to renginio organizatorės mokytojos Svetlana Bernotienė ir Laima Žadeikienė pakvietė į kūrybines dirbtuvėles. Veikė net 6 dirbtuvėlės: „Konditerijos dirbtuvėlė“ (vadovavo 7 klasės mokinė Karolina Kuodytė kartu su mama Lina Kuodiene), „Ačiū, Lietuva!“ (vadovė mokytoja Ramunė Jarmalavičiūtė), „Rėmelis“ (vadovė tėvų klasės narė Lina Gliaudelienė), „Linkėjimai Lietuvai“ (vadovė Lina Dešrienė, bibliotekininkė), „Skrydis“ (vadovavo 5 klasės mokinė Evelina Dragūnaitė ir mokytoja Jūratė Ažubalytė), „Puokštė Lietuvai“ (vadovė mokytoja Žydrė Urbonienė). Jose kūrėme spalvotus, saldžius, linksmus sveikinimus ir linkėjimus Lietuvai.

Baigę veiklą, linksmai ir išradingai darbus aktų salėje pristatė kiekvienos kūrybinės dirbtuvėlės nariai. Maloniai nustebino mokyklos bendruomenės narė Angelė Baliūnienė  parodžiusi, kaip galima nunerti servetėlių laikiklius ir paserviruoti stalą švenčiant Lietuvos gimtadienį.

„Konditerijos dirbtuvėlė“ iškepė 100-ečio tortą ir pastatė saldžią Gedimino pilį, tad šiais skanėstais šventės pabaigoje visi pasivaišino.

Renginys baigėsi linksma fotosesija.

(Dailės ir rusų k. mokytoja Svetlana Bernotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė)

 

Lietuvių kalbos savaitė

Sausio 29–vasario 5 dienomis mokykloje vyko lietuvių kalbos savaitės renginiai. Juose aktyviai dalyvavo 1–8 klasių mokiniai. Jie rašė dailyraštį, dalyvavo Raštingiausio mokinio konkurse, kūrė pasakas Lietuvai, varžėsi protų mūšyje.

Dailyraščio konkurso laureatės: Kamilė Varanavičiūtė, 1 kl., Urtė Paslauskaitė, 2 kl., Kamilė Šnyraitė, 3 kl., Gabrielė Rasimavičiūtė, 4 kl., Karolina Kuodytė, Aida Melaikaitė, Miglė Verseckaitė – 7 klasės mokinės. Raštingiausio mokinio konkurse geriausiai sekėsi šiems mokiniams: Eiminui Poznanskiui, 7 kl., Miglei Verseckaitei, 7 kl., Akvilei Šnyraitei, 1 kl., Urtei Paslauskaitei, 2 kl., Kamilei Šnyraitei, 3 kl., Gabrielei Rasimavičiūtei, 4 kl.

Protų mūšyje „Žinių sala 2“ susikovė tokios komandos: „Lietuvių kalbos karaliai“, „Lietuvos smegenys“, „Lietuvaičiai“, „Tautiečiai“.  Nugalėjo „Tautiečiai“, beje,   sukūrę ir gražiausią ketureilį apie lietuvių kalbą:

Lietuvių kalba tarsi mano mama

Apglėbia šiltai, ramiai

Sūpuoja rankose, tyliai

Lopšinę dainuodama.

(Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė)


Buvusių mokinių susitikimas

Vasario 3 d. mokykloje vyko buvusių mokinių susitikimas. Svečiai pasidalino savo sėkmės istorijomis, prisiminė mokyklinius metus, dalyvavo protų mūšyje „Žinių patikrinimas“, bendravo prie suneštinių vaišių stalo. Kitais metais susitikimą organizuoti nutarta pirmą kovo šeštadienį - kovo 2 d.

     

Visuotinis tėvų susirinkimas

Sausio 31 d. mokykloje vyko  visuotinis tėvų susirinkimas. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skeberdienė supažindino tėvus su 1 pusmečio rezultatais, pateikė trijų paskutinių metų 1 pusmečių rezultatų  palyginimų diagramas. Visuomenės sveikatos specialistė Jovita Mačienė pateikė statistiką apie mokyklos mokinių sveikatą. Specialistė priminė, kaip reikia saugotis, kad nesusirgtume peršalimo ligomis, ragino tėvelius daugiau dėmesio skirti vaikų sveikatai.  Kristina Pikūnė, pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijos narė, mokė  susirinkusius kalbėti padrąsinimų kalba, kuri stiprina vaikų savivertę, ugdo savarankiškumą, išmoko juos mylėti save ir atpažinti savo stiprybes.

Žaidimų naktis

Iš sausio 26 d. į sausio 27 d. mokykloje vyko tradicinis projektas „Žaidimų naktis“. Mokiniai kartu su mokytojomis visą naktį žaidė įvairius žaidimus, šoko, žiūrėjo filmus.

       

Mažasis futbolas 5x5

Sausio 18 dieną mokyklos 5–7 klasių mokiniai dalyvavo Kupiškio rajono kaimo vietovių mokyklų žaidynių mažojo futbolo 5x5 varžybose. Salamiestiečiai žaidė su Alizavos, Skapiškio ir Šepetos Almos Adamkienės pagrindinių mokyklų mokiniais. Salamiesčio mokyklos mergaičių komandą sudarė šios mokinės: Aida Melaikaitė, Miglė Verseckaitė, Karolina Kuodytė, Evelina Dragūnaitė, Donata Šidlauskaitė. Varžybose jos užėmė antrąją vietą. Berniukų komandai atstovavo Titas Eimantas Grigaravičius, Osvaldas Laucius, Eiminas Poznanskis, Kristupas Vilčinskas, Eimantas Baniulis. Rungtynių metu vyko arši kova, visi stengėsi pelnyti įvarčius ir laimėti varžybas, tačiau ne visi gali būti pirmoje vietoje. Mūsų mokyklos vaikinų komandai atiteko trečioji vieta.

Smagiai praleidome laiką, nes visų mokyklų komandų lygis buvo panašus. Prizininkai buvo apdovanoti prisiminimo taure ir diplomu. Sveikinu ir dėkoju mokiniams už pastangas, pasiryžimą dalyvauti varžybose ir norą laimėti.

(Kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė)


Laisvės gynėjų dienos minėjimas mokykloje

Sausio 12 d. mokykla prisijungė prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje paskelbtos akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 valandą dešimčiai minučių visuose languose sužibo vienybės ir atminimo žvakutės.  Pradedami pirmą pamoką mokytojai kartu su mokiniais prisiminė1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. Per ilgąsias pertraukas antro aukšto fojė mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą „Sušaudytas himnas“.

Kalėdinis karnavalas

Kalėdos – iš tiesų stebuklingas metas. O pats mokinių laukiamiausias dalykas per šias šventes – Kalėdų Senelio apsilankymas.

Gruodžio 22 d. mokykloje vyko pradinių klasių mokinių ilgai lauktas kalėdinis karnavalas. Šventės pradžioje Salamiesčio laisvalaikio centro vadovas Almantas Totoris muzikiniu kūriniu pasveikino susirinkusius su artėjančiomis šventėmis ir palinkėjo gerų ateinančių metų.

Karnavalo metu mokiniai atskleidė savo įvairiapusiškus talentus: teatrinius, muzikinius, šokių. Tam buvo palanki ir pati karnavalo tema – „Paklydusi snaigė“, kuri ieškojo savo šeimos, nes vėjas ją nupūtė toli toli, o šventės beldžiasi į duris, tai kaip švęsti, jei šalia nėra šeimos. Mažoji snaigė, lydima žvaigždelės, leidosi ieškoti savo šeimos, tačiau nei Afrikos mergaitės, nei Antarktidos pingvinai Kalėdų šalies nežinojo. Kelyje sutikta saulė atskleidė paslaptį, kad kelią į Kalėdų šalį nušviesti gali tik mėnulis. Siaučiant pūgai, mėnulis nušvietė kelią ir mažoji snaigė surado savo šeimą.

Atvykęs iš tolimosios šiaurės Kalėdų Senelis dalino dovanas ir linkėjo džiaugsmingų ateinančių Naujųjų metų.

(Informaciją pateikė pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)


Kalėdų džiaugsmas prie šimtmečio eglutės

Gruodžio 4–22 d. mokykloje vyko tradicinis projektas „Kalėdų džiaugsmas Tau ir man“. Projekto organizatorės dailės mokytoja Svetlana Bernotienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė. Mokiniai kalėdinėmis dekoracijomis puošė mokyklos interjerą, langus, kūrė sveikinimus, dalyvavo akcijose „Žaisliukas šimtmečio eglutei“, „Pasidalinkime gerumu“ , „Įeidami į klasę atsineškite gražų žodį“. Mokinių tarybos iniciatyva vyko akcija „Pasidalinkime gerumu“. 5–8 klasių mokiniai integruotose dailės ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokose kūrė sveikinimo atvirukus, dovanėles Subačiaus senelių globos namų gyventojams. 1–4 klasių integruotoje lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, tikybos ir muzikos pamokoje tėvų klasės pirmininkė Sonata Dragūnienė mokė iš popieriaus padaryti angelus. Ne tik mokiniai, bet ir mokytojai kirpo, klijavo angelėlius, piešė veidukus. Mokiniai į angelėlių rankytes klijavo vokelius, kuriuose buvo parašyti nuoširdūs kalėdiniai sveikinimai vienišiems seneliams. Gruodžio 13 d. grupelė Salamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių kartu su direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skeberdiene, tėvų klasės nare Lina Kuodiene nuvyko į Subačiaus senelių globos namus ir perdavė senjorams sveikinimus, dovanėles, taip pat pradžiugino parodydami meninę programėlę. „Įeidami į klasę atsineškite gražų žodį“ – tai dar viena graži akcija, kurioje noriai dalyvavo 5–8 klasių mokiniai. Ant klasės durų kiekvieną dieną jie kartu su auklėtoja L. Žadeikiene rašė po vieną gražų žodį. Žodžiai neturėjo kartotis. Paskutinę lietuvių kalbos ir literatūros pamoką prieš atostogas iš šių gražių žodžių mokiniai kūrė eilėraščius. 2018 m. Lietuva minės valstybės atkūrimo šimtmetį, ta gražia proga šiemet mokyklos eglutę mokytoja L. Žadeikienė pasiūlė papuošti pačių pagamintais tautinės vėliavos spalvų žaisliukais. Mokiniai per dailės pamokas, klasės valandėlėse ir namuose noriai gamino angelus, snaiges, žvaigždes ir kitokius gražiausių spalvų – geltonos, žalios, raudonos – žaisliukus. Gruodžio 22 d. eglutė mokyklos aktų salėje buvo padabinta ir švytėjo tarsi Lietuvos vėliava.

(Informaciją pateikė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė)

Mokinių kūryba

Kalėdų naktį šventą

Užgims nauja gyvybė,

Kuri skleis žemėje vienybę.

Kalėdų rytą suraitytą

Linkėsime visiems gražių dienų.

Neilas Balčiūnas, 7 kl.

 

Kalėdų naktį šviesią

Angelai mus aplankys,

Linkės ramybės ir gerumo.

Ėdžiose miegos kūdikėlis,

Daug meilės ir džiaugsmo pasklis…

O danguje švies Betliejaus žvaigždė,

Seks pasaką stebuklų baltai pražydusi lange gėlė.

Karolina Kuodytė, 7 kl.

 

Kalėdos – gražiausia šventė.

Advento žvakių liepsnelės ramybės linki,

Laukia visi – kas džiaugės ar kentė.

Ėdžiose guli kūdikėlis,

Dovanos po eglute spindi,

O lauke baltos snaigės krinta,

Su šventom Kalėdom! Būkit laimingi!

Eiminas Poznanskis, 7 kl.

 

Gyvenimas prasideda dieną

Baigiasi naktimi.

Vaikystė, namai, draugai...

Ką tik buvo „labas“,

O jau tenka sakyti „sudie“.

Bet svarbiausia paguoda,

Kad turėtum, į ką atsiremti.

Jaunystė tokia trumpa

Kaip viena diena,

Svarbu visada matyti šviesą,

Jausti širdyje laisvę

Ir išlikti ryškia žvaigžde.

Karolina Kuodytė, 7 kl.

 

 

Kalėdinė išvyka į Vilnių

Gruodžio 20 d. 5–8 klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja Loreta Martinaitiene ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikiene vyko į sostinę. Pasigrožėjo gražiausia Europoje kalėdine egle, apžiūrėjo Kalėdų miestelį, prakartėlę, o paskui smagiai praleido pusdienį Vilniaus „Vichy“ vandens pramogų parke. Grįždami namo aplankė prekybos ir pramogų centrus „Ozas“ ir „Akropolis“. Visi džiaugėsi smagia išvyka, kuri paliko daug gerų įspūdžių.

(Informaciją pateikė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Žadeikienė)


Akcija „Pasidalinkime gerumu“

Gruodžio 13 d. Salamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių tarybos iniciatyva vykome į nuostabiai gražiai išpuoštus ir jaukius Subačiaus senelių globos namus. 

Mokiniai parodė paruoštą meninę programėlę. Padovanojome savo rankomis padarytus gražius darbelius, palinkėjome visiems jaukių ateinančių švenčių, geros sveikatos ir stiprybės. Ne vienas senjoras nubraukė džiaugsmo ašarą.

Tikimės, kad mūsų nuoširdūs palinkėjimai palietė kiekvieno vienišo senelio širdį.

Dėkojame, kad buvome šiltai sutikti ir išlydėti.

(Tėvų klasės narė Lina Kuodienė)

  

„Gerumo angelas“

Artėja didžiausia metų šventė – Kalėdos. Ar ruošdamiesi joms, rinkdami dovanėles artimiesiems susimąstome, jog šalia mūsų lieka tie, kurie neturi galimybės švęsti šeimoje?

Padovanoti gerumą – pagaminti angelus, užrašyti nuoširdžius linkėjimus ir padovanoti tiems, kam labiausiai to trūksta, pasiūlė tėvų klasės pirmininkė Sonata Dragūnienė.

Gruodžio 12 d. vyko 1–4 kl. integruota lietuvių k., dailės ir technologijų, tikybos ir muzikos pamoka. Tikybos mokytojas Donatas Vilkas kalbėjo apie angelus, kurie gyvena ne tik danguje. Jie yra tarp mūsų, tyliai ir ramiai daro gerus darbus. Todėl turbūt mes jų dažnai ir nepastebime. Kasdien turime klausti savęs: „Ką aš šiandien galiu palaiminti, padrąsinti, paremti? Kam galiu dalinti gerumą šiandien?“

S. Dragūnienė mokė iš popieriaus padaryti angelus. Ne tik mokiniai, bet ir mokytojai kirpo, klijavo angelėlius, piešė veidukus. Šventinį jaukumą pamokoje suteikė žvakių šviesa ir šiluma. Mokiniai į angelėlių rankytes klijavo vokelius, kuriuose buvo parašyti nuoširdūs kalėdiniai sveikinimai vienišiems seneliams. Pamoką baigėme muzikos mokytojos Ingos Baniulienės ir mokinių atliekama daina apie angelus.

Tegul ši graži idėja praskaidrina vienišų žmonių sielas, o jaunimo širdyse padeda skleistis tikrosioms amžinosioms vertybėms: meilei, tikėjimui, atjautai.

(Informaciją pateikė pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)


Sportinės varžybos

Lapkričio 30 d. popietę mokykloje vyko sportinės varžybos „Sportuokime, draugaukime ir būkime kartu“. Smagu, kad į kvietimą dalyvauti varžybose atsiliepė tėvai. Tai puiki galimybė kartu tėvams ir vaikams parungtyniauti, išsiaiškinti, kas stipresnis, vikresnis.

Šventę pradėjo 7 kl. merginos savo kūrybos šokiu. Varžybų dalyvius sveikino direktorius Dalius Žvybas. Varžybų pradžioje kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė pakvietė dalyvius mankštai. Gerai pajudėję vaikai ir tėvai išsiskirstė į komandas. Sportinės rungtys su loginio mąstymo užduotimis sukėlė daug emocijų. Įdomiausia rungtis – kvadrato žaidimas. Gera buvo rungtyniauti su kitais, išbandyti savo jėgas ir sugebėjimus. Tai gera proga pasportuoti visai šeimai, pajausti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą.

Direktorius padėkojo mokiniams ir jų tėveliams už dalyvavimą ir įteikė padėkos raštus.

(Informaciją pateikė pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)

 

Edukacinė pamoka netradicinėje aplinkoje

Lapkričio 27 d. pradinių klasių mokiniai, lydimi mokytojų Ramunės Jarmalavičiūtės ir Danutės Zovienės, vyko į netradicinę pamoką, kuri buvo organizuota Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Atvykusius svečius maisto ruošimo laboratorijoje maloniai pasitiko profesijos mokytoja, metodininkė Nijolė Vasiliauskienė. Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę išbandyti virėjo specialybės ypatumus. Jie noriai ėmėsi sausainių kepimo meno. Mokiniai ne tik kočiojo tešlą, barstė ją cukrumi, bet ir formavo įvairius sausainukus ir dėliojo juos į skardą. Jiems talkino virėjo mokymo programos mokiniai. Kol sausainiai kepė, mokiniai artimiau susipažino su pardavėjo specialybe – mokėsi skenuoti prekes. Prie kai kurių skenavimo aparatų net susidarė mokinių eilutė – tiek buvo norinčių išbandyti aparatų galimybes. Vėliau buvome pakviesti į mokomąją fermą susipažinti su zoosodo gyventojais ir pasivažinėti po mokyklos teritoriją „Pupsiuku“. Edukacinės pamokėlės aptarimas vyko prie estetiškai paserviruotų stalų. Gėrėme arbatą ir skanavome iškeptus sausainius.

Už šiltą ir malonų priėmimą dėkojame Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos administracijai.

(Informaciją pateikė pradinių klasių mokytoja Danutė Zovienė)


Muzikinis festivalis „Dainuoju draugams-12“